top of page

1.1. Disse salgsbetingelsene regulerer kjøp av matvarer og tjenester fra Happy Foods AS (heretter referert til som selger) på happyfoods.no. (heretter referert som nettsted).

Avtaleinngåelse
2.1. Ved å foreta et kjøp på nettstedet, aksepterer du disse betingelsene og inngår en bindende avtale med selgeren.

 

Produkter og tjenester
3.1. Happy Foods AS tilbyr et utvalg av matvarer, catering og relaterte tjenester på nettstedet.
3.2. Selgeren forbeholder seg retten til å endre produkter, priser og tilgjengelighet uten forvarsel.

 

Priser og betaling
4.1. Prisene på matvarene er oppgitt i NOK. Alle priser er inkludert merverdiavgift (mva) med mindre annet er oppgitt.
4.2. Betaling skal gjøres ved bestilling via VIPPS eller STRIPE.

 

Levering og kvalitet
5.1. Selgeren vil alltid gjøre sitt beste for å lage de beste produktene laget av rene og gode råvarer. Eventuelle klager eller kvalitetsproblemer bør rapporteres på mail til oss umiddelbart.
5.2. Du er ansvarlig for å oppgi riktig leveringsadresse. Selgeren er ikke ansvarlig for feilaktige leveringsadresser.

 

Angrerett og retur
6.1. Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottak av matvarene hvis ikke matvarene var som den skal være ved mottakelse. Du er ansvarlig for å sjekke at matvarene er i den stand det skal være når det åpnes. Hvis det ikke er det så si snarest ifra til selgeren på mail.


Allergener og ingredienser
7.1. Informasjon om ingredienser og allergener finnes på produktsidene. Det er ditt ansvar å lese disse opplysningene nøye og ta hensyn til eventuelle allergier eller kostholdsrestriksjoner. Vi kan ikke garantere at det ikke finnes spor av nøtter i nøttefrie produkter.


Personvern
8.1. Selgeren vil håndtere dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover.


Force Majeure
9.1. Selgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av forpliktelser som skyldes hendelser utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, streiker, og myndighetsforordninger.


Endringer i salgsbetingelsene
10.1. Selgeren forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene. Endringer vil bli kunngjort på nettstedet, og det er ditt ansvar å holde deg oppdatert.


Tvister og jurisdiksjon

11.1. Eventuelle tvister som oppstår som følge av disse betingelsene skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører til en løsning, skal tvisten bringes for en kompetent domstol i [jurisdiksjon].

bottom of page